Project Description

17:00 – 18:00

Collectif PRIMAVEZ

FR // Les artistes dépendent-ils de leur public? Oui, c’est une réalité : sans spectateurs, il n’y a pas de spectacle, et vice versa. Mais peuvent-ils également en dépendre physiquement ? C’est le défi que se lance Miguel Rubio.

La mise en scène de Playground dépend des spectateurs, qui la soutiennent non seulement par leur regard mais aussi par leur corps : assis sur huit chaises reliées au mât, ils forment partie intégrante de la scénographie. Ceux qui choisiront d’incarner ce soutien sentiront à quel point l’artiste dépend réellement de leur présence pour que le montage reste à flot.

Ce mélange entre Mât chinois, Danse, Théâtre et Humour permet d’intégrer une multitude de surprises et  d’aventures rocambolesques. Un terrain de jeux spectaculaire !

Playground est un spectacle comique, à la limite de l’absurde, qui s’élève à plus de 8 mètres de haut.

NL // Zijn artiesten afhankelijk van hun publiek? Ja, het is een realiteit: zonder toeschouwers is er geen show en vice versa. Maar kunnen ze er ook fysiek afhankelijk van zijn? Dit is de uitdaging die Miguel Rubio wil aangaan.

De mise en scène van Playground hangt af van de toeschouwers, die het niet alleen door hun ogen, maar ook door hun lichaam mogelijk maken: zittend op acht stoelen verbonden met de mast vormen ze een integraal onderdeel van de scenografie. Degenen die ervoor kiezen om deze ondersteuning te bieden, zullen snel voelen hoe de artiest echt afhankelijk is van hun aanwezigheid, zodat de show kan blijven bestaan.

Deze mix van Chinese mast, dans, theater en humor maken het mogelijk om een ​​veelvoud aan ongeloofelijke verrassingen en avonturen te beleven. Een spectaculaire speeltuin!  

Plaground is een komische voorstelling, grenzend aan het absurde, wat zich afspeelt op meer dan 8 meter hoogte.